Cylindrical steel tanks


СТОМАНЕНИ НАДЗЕМНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

 

Видове резервоари

Закоравяване на мембраната на еднопалубни плаващи покриви

Монтаж на резервоари

Повреди по резервоарите

Обследване на резервоарите

Реализирани проекти на резервоари

Характерни чертежи на резервоари

Публикации

За автора на страницатаНачало


ЗА АВТОРА НА СТРАНИЦАТА ASTanks.com


Любомир Здравков е роден през 1974 г в гр. Свищов, България.
Завършва УАСГ, София, през 1999 г, специалност "Промишлено и гражданско строителство", със среден успех от следването Отличен (5,77), като получава награда от Строителния факултет за най-добра дипломна работа.
Инж. Здравков има научни интереси в областта на СВР и през 2006 г е защитил докторат към УАСГ. Темата на доктората е "Повишаване на сигурността на стоманените вертикални цилиндрични резервоари, намиращи се в експлоатация".
Авторът има научни изследвания и публикации в областта на стоманените конструкции, като най-вече се е концентрирал върху стоманените резервоари, които са обект на професионален интерес. Той съчетава теоретичните си знания с чисто практически похвати и умения от своята проектантска дейност.

Dr. Lyubomir Zdravkov

Към настоящия момент д-р инж. Л. Здравков е доцент в катедра "МДПК" към Строителния факултет на УАСГ, София. 
За поддържане на своето професионално ниво, авторът работи и като проектант на стоманени конструкции.


За контакти:

д-р инж. Любомир А. Здравков

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
бул. "Христо Смирненски" №1
корпус "Б", ет. 7, каб. 733
1046 София
България

E-mail: info@ASTanks.com