Cylindrical steel tanks


СТОМАНЕНИ НАДЗЕМНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

 

Въведение в комбинираните конструкции

Публикации

За автора на страницатаНачало


ЗА АВТОРА НА СТРАНИЦАТА ASTanks.com


Любомир Здравков е роден през 1974 г в гр. Свищов, България.
Завършва УАСГ, София, през 1999 г, специалност "Промишлено и гражданско строителство", със среден успех от следването Отличен (5,77), като получава награда от Строителния факултет за най-добра дипломна работа.
Инж. Здравков има научни интереси в областта на СВР и през 2006 г е защитил докторат към УАСГ. Темата на доктората е "Повишаване на сигурността на стоманените вертикални цилиндрични резервоари, намиращи се в експлоатация".
Авторът има научни изследвания и публикации в областта на стоманените конструкции, като най-вече се е концентрирал върху стоманените резервоари, които са обект на професионален интерес. Той съчетава теоретичните си знания с чисто практически похвати и умения от своята проектантска дейност.

Dr. Lyubomir Zdravkov

Към настоящия момент д-р инж. Л. Здравков е доцент в катедра "МДПК" към Строителния факултет на УАСГ, София. 
За поддържане на своето професионално ниво, авторът работи и като проектант на стоманени конструкции.


За контакти:

д-р инж. Любомир А. Здравков

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
бул. "Христо Смирненски" №1
корпус "Б", ет. 7, каб. 733
1046 София
България

E-mail: info@ASTanks.com