Cylindrical steel tanks


СТОМАНЕНИ НАДЗЕМНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

 

Видове резервоари

Закоравяване на мембраната на еднопалубни плаващи покриви

Монтаж на резервоари

Повреди по резервоарите

Обследване на резервоарите

Реализирани проекти на резервоари

Характерни чертежи на резервоари

Публикации

За автора на страницатаНачало


ТИПИЧНИ ПОВРЕДИ ПО ВЕРТИКАЛНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ


По време на своята експлоатация, СВР са подложени на неблагоприятното въздействие на окръжаващата ги среда и съхранявания в тях продукт. В резултат, състоянието на резервоарите непрекъснато се влошава и в тях постепенно се натрупват повреди, които могат да доведат до изпадането им в аварийно състояние.
Във връзка със своята работа и научните си изследвания, авторът е посетил голяма част от петролните бази в страната, където е видял и е оценил множество налични повреди по резервоарите, намиращи се в експлоатация.
Правилността на едно проектно решение най-добре може да се оцени след определен срок на експлоатация на съоръжението. Различните конструктивни решения, вземани от през годините, водят до различни повреди в СВР. От тази гледна точка е необходимо конструкторът да разглежда вземаните от него решения в дългосрочен план.

Повредите, получаващи се в процеса на експлоатация на резервоара могат да бъдат класифицирани по следния начин:

1. Нарушение на геометричната форма
 - местна загуба на устойчивост;
 - пълна загуба на устойчивост;
 - вдлъбнатини или изпъкналости по
корпуса или дъното;
 - ъглови премествания или огъване в окрайката;
 - слягане на резервоара, което може да бъде:

а) равномерно слягане:
 - по цялата площ на дъното;
 - по периметъра на резервоара.

б) неравномерно слягане:
 - крен (наклоняване);
 - по цялата площ на дъното;

- по периметъра на резервоара;

- заклинване на понтона с възникване на деформации в направляващите тръби (антиротиращи устройства), опорни стойки и оборудване по плаващия покрив;

- откъсване на носещите покрива колони от дъното и заставане в ново, различаващо се от проекта положение.

2. Повреди от корозия:
 - корозия по заваръчните шевове;
 - корозия по металната конструкция.

а) равномерно разпределена повърхностна корозия;

б) локална корозия:
 - язвена;
 - питингова.

Снимките по-долу показват някои типични повреди, които могат да бъдат видяни при стоманени резервоари, намиращи се в експлоатация.

corrosion of anchors 
Корозия по анкерните болтове
Потъване на резервоара
Settling if the tank in the foundation
Потъване във фундамента

Повдигане и растения под окрайката

Cavity under the annular bottom plates
Кухини под дъното

Internal corrosino on the shell
Корозия по корпуса отвътре

 Corrosion of the roof
Корозия по покрива

Corrosion under heat insulation
Корозия под топлоизолацията

Internal corrosion of the tank's shell
Корозия по дъното

Plant to the tank leader
Растения по стълбата

Local deformations on the shell
Местни деформации в корпуса
Shell distortion
Хлътване на корпуса
Surface damages
Повреди по повърхността
и усилване на заваръчните шевове
Lap vertical joints
Вертикален шев в корпуса,
изпълнен с препокриване
Water on floating roof
Задържане на вода
върху плаващия покрив