Cylindrical steel tanks


СТОМАНЕНИ НАДЗЕМНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

 

Видове резервоари

Закоравяване на мембраната на еднопалубни плаващи покриви

Монтаж на резервоари

Повреди по резервоарите

Обследване на резервоарите

Реализирани проекти на резервоари

Характерни чертежи на резервоари

Публикации

За автора на страницатаНачало


РЕЗЕРВОАРИ С ДВОЙНО ДЪНО


Най-общо двойните дъна на СВР могат да бъдат класифицирани по следните критерии:
a) според материалът за изграждане на второто (допълнителното) дъно:
 - стоманено;
 - от полимерен материал.

б) според вида на откриващата течове система:

 - пасивна система - често това е система от поставени под горното (вътрешното) дъно тръби, чрез които попадналият между двете дъна продукт излиза навън на определено за целта, леснодостъпно място. Течността се движи само под въздействието на собственото си тегло (на самотек). Поради тази причина откриването на пробив по дъното става с известно закъснение;
 - непрекъснато действаща активна вакуум система - чрез помпа налягането между двете дъна е понижено. и чрез датчици непрекъснато се следи за промяната му. Когато налягането между двете дъна се повиши, това е сигнал за пробив в тях. Поради тази причина откриването на пробив по дъното става с незабавно.

в) съгласно разположението на второто (допълнително) дъно:

- над основното стоманено дъно;
- под основното стоманено дъно.

При изграждане на нов резервоар или ако е необходимо да се проведе пълна замяна на дъното на резервоари, намиращи се в експлоатация, препоръчително е да се поставят системи за откриване на течове. Те осигуряват непрекъснат контрол на целостта на дъното и минимизират вероятността от проникване на продукт в почвата.
Наличието на системи за откриване на течовете е задължително за резервоари, в които се съхранява етилиран бензин, киселини или други екологично опасни продукти.

В американския стандарт API 650 са показани различни решения за второ дъно на резервоарите:
Double bottom 1 Double bottom 2
Double bottom 3 Double bottom 4
Различни системи за откриване на течове под дъното

Съвременната европейска тенденция в резервоаростроенето е да се поставят второ (ново) дъно и активна вакуум система. Тази схема е единствената, която гарантира непрекъснат контрол за липсата на пробойнини по цялото дъно.
Чрез вакуум помпа се понижава налягането между двете дъна и непрекъснато се следи за неговото ниво. Всяко повишаване на налягането между дъната е сигнал за нарушаване на херметичността им.
Снаждането на вътрешното дъно с корпуса се извършва чрез заваряване на ъглов профил с неголяма дебелина, равна на тази на горното дъно
. Този профил се деформира сравнително лесно и позволява преместване от неточности в монтажа, и от натоварване на конструкцията.
Препоръчително е новото дъно да бъде с минимална дебелина на листовете
tb = 6 mm.

Double bottom with vacuum system
Двойно стоманено дъно с активна вакуум система

Платнищата на двете дъна са отделени чрез поставена между тях стоманена мрежа от точково заварени гладки арматурни пръти с диаметър Ø3-Ø4. Тя възпрепятства плътното опиране на листовете и създаване на области, където е невъзможно свободно движение на течности и газове.