Cylindrical steel tanks


СТОМАНЕНИ НАДЗЕМНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

 

Видове резервоари

Закоравяване на мембраната на еднопалубни плаващи покриви

Монтаж на резервоари

Повреди по резервоарите

Обследване на резервоарите

Реализирани проекти на резервоари

Характерни чертежи на резервоари

Публикации

За автора на страницатаНачало


ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТЕЖИ НА СТОМАНЕНИ РЕЗЕРВОАРИ


По-долу са показани чертежи на основни елементи и възли на стоманените резервоари, които д-р Здравков е разработил за своите студенти в УАСГ:

1. Общ монтажен план

2. Дъно на резервоара

3. Щуцер за дренаж

4. Корпус на резервоара

5. Люк в DN600 в корпуса

6. Щуцер вход продукт

7. Покрив на резервоара

8. Централен пръстен

9. Люк DN600 в покрива