Cylindrical steel tanks


СТОМАНЕНИ НАДЗЕМНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

 

Видове резервоари

Закоравяване на мембраната на еднопалубни плаващи покриви

Монтаж на резервоари

Повреди по резервоарите

Обследване на резервоарите

Реализирани проекти на резервоари

Характерни чертежи на резервоари

Публикации

За автора на страницатаНачало


РЕЗЕРВОАРИ С ПОСТОЯННИ ПОКРИВИ


Постоянен покрив се прилага при резервоари с малка и средна големина. Масово се използват при диаметри от 6,0 m до 60,0 m, но няма никакви пречки такъв тип покриви да се прилагат и при значително по-големи диаметри.

Fixed roof
Несамоносещ коничен покрив в процес на изграждане

Постоянни (фиксирани) покриви на резервоарите могат да се прилагат  при:
а) всякакви съхранявани течности (суров нефт, бензин, нафта, мазут, вода, бира, мляко, меласа, сяра и др.);
б) при повишени температури (за асфалт, течна сяра), при нормална и понижена температури (за втечнени газове);
в) при повишено натоварване от сняг и ниски температури на околната среда, когато има опасност от заледяване по корпуса;
г) при повишени изисквания спрямо хигиената вътре в резервоара, когато е необходимо покритие на резервоара от вътрешната страна.

1. Според вида на използвания материал, постоянните покриви биват:
а) покриви от алуминий - навлизат все по-масово в резервоаростроенето както по света, така вече и у нас. Предимствата им са следните:
- понижено собствено тегло;
- не е необходимо да се боядисват със защитни и естетически покрития;
- имат повишена корозионна устойчивост спрямо някои съхранявани продукти;
- могат да покриват резервоари с диаметър до 120,0 m.

б) покриви от стомана - преобладаващото множество от покриви на резервоари в света. Предимства:
- имат по-ниска първоначална цена;
- по-лесни са за изработване и монтаж;
- стоманата има ясно изразена граница на провлачене, за разлика от алуминия. При претоварване на някой елемент стоманата се пластифицира и е възможно преразпределение на усилията вътре в системата, без нейното разрушение.

2. Според вида (силуета) на покрива:
а) конични - радиалните греди са прави;
б) сферични - при това решение е необходимо радиалните греди да бъдат огънати по определен радиус;
в) тип "чадър" - сферичен покрив без пръстеновидни елементи;
г) висящи - неподходящи са при големи ветрови натоварвания;
д) постоянен покрив с понтон (вътрешен плаващ покрив).
Self-supporting cone roof and internal floating roof
Коничен самоносещ покрив с понтон
Предимствата при прилагане на вътрешни плаващи покриви  (понтони ) са следните:
 - понижено изпарение на съхранявания продукт;
 - силно намалена опасност от пожар - почти не се срещат случаи на запалване на резервоари с понтони;
 - за понтони могат да се използват покриви от алуминий, които са с понижена височина, т.е. в резервоара се съхранява по-вече продукт;
- понтоните са защитени от неблагоприятното въздействие на околната среда, т.е. могат да се прилагат при всякакви климатични условия;
 - не е необходимо поставяне на водослив на вътрешния плаващ покрив.
Dome roof and internal floating roof
Сферичен покрив с понтон

Резервоарите с постоянни покриви и понтони имат по-ниски загуби на съхранявания продукт, в сравнение с резервоарите с външен (открит) плаващ покрив. При повишаване на вътрешното налягане над понтона, загубите са още по-ниски.
Вътрешните плаващи покриви биват:
 - стоманени - подобни са на традиционните външни плаващи покриви, но не е необходимо да имат водослив;
 - алуминиеви - най-популярните в момента;
 - синтетични - не могат да се прилагат при подслойно гасене на пожар.

3. Според статическата схема на покрива:
    а) самоносещи покриви - конични и сферични;
Self-supporting cone roof
Коничен самоносещ покрив

Самоносещите покриви, особено сферичните, са особено подходящи при повишено вътрешно налягане.

Макар, че напоследък се прилагат вътрешни плаващи покриви (понтони) и при покриви с колони, самоносещите се покриви осигуряват по-благоприятни условия за работа на понтоните.
Предимствата на коничните самоносещи покриви в сравнение със сферичните са, че техните радиални греди са прави т. е. не е необходимо те да се огъват.
Dome roof
Сферичен самоносещ покрив
Това е най-икономичният (лекият) вид постоянен (фиксиран) покрив. Може да се прилага при:
- всякакви климатични и експлоатационни условия;
- големи отвори;
- повишено вътрешно налягане;
- използване на алуминий като строителен материал.

б) подпряни ( несамоносещи ) покриви - конични и висящи
Supported cone roof
Несамоносещ  коничен покрив
Това е най-разпространения за момента постоянен (фиксиран) покрив в САЩ и арабския свят. Прилага се при абсолютно всякакви размери и вместимости.
Съгласно API 650 покривната ламарина не трябва да е свързана с носещата покривна конструкция. Обшивката е заварена само към горния опорен пръстен ( ГОП ). По този начин се осигурява крехкост на възела корпус-покрив, позволяващ лесното откъсване на покривната обшивка, в случай на взрив в резервоара при пожар.
Hanging roof
Висящ покрив

Висящите покриви не са широко разпространени. Предимствата им са следните:
 - покривната обшивка работи на опън, което позволява пълноценното и използване;
 - лесна е за изработване;
 - могат да се покриват много големи отвори;
 - висящите покриви са много леки.
   
Недостатъци на висящите покриви:
 - повишена деформативност;
 - не могат да се прилагат при повишено вътрешно налягане;
 - изчислението им е специфично и не е нормативно регламентирано;
 - усложнени конструктивни детайли;
 - затруднен монтаж на покрива.


основна БГстраница