Cylindrical steel tanks


СТОМАНЕНИ НАДЗЕМНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

 

Видове резервоари

Закоравяване на мембраната на еднопалубни плаващи покриви

Монтаж на резервоари

Повреди по резервоарите

Обследване на резервоарите

Реализирани проекти на резервоари

Характерни чертежи на резервоари

Публикации

За автора на страницатаНачало


ЗАКОРАВЯВАНЕ НА МЕМБРАНАТА НА ЕДНОПАЛУБНИ ПЛАВАЩИ ПОКРИВИ


Мембраната на еднопалубните плаващи покриви допълнително се закоравява, за да се гарантира, че тя ще бъде непрекъснато в проектно положение, без прекомерни деформации от следните въздействия:    
а) пориви на вятъра - при резервоари с големи диаметри, при обтичане на плоската повърхност на мембраната от вятъра, в нея се образуват вълни, които могат да доведат до разрушение на заваръчните шевове от циклична умора;
б) парно налягане на съхранявания продукт - с нарастване на температурата на продукта, налягането на парите под покрива се увеличава и може да превиши собственото тегло на мембраната. В резултат, тя се издува като балон, което възпрепятства свободното оттичане на водата. При понижаване на температурата на продукта, респективно на парното налягане, този балон изчезва.
в) недобър монтаж - по време на монтажа на покрива мембраната между периферните понтони не се изпъва достатъчно, което затруднява оттичането на водата към водослива. В резултат, има задържане на вода, което води до ускорена корозия.
В България, голяма част от плаващите покриви са с мембрана, която е изпълнена от рулони. След разгъването им, рулоните така и не успяват да се изпънат.

Допълнителното укрепване на мембраната се прилага при външни плаващи покриви, където условията на експлоатация са много по-неблагоприятни, в сравнение с понтоните (вътрешни плаващи покриви).
Укрепване е необходимо при:
- повишен диаметър на покрива (D > 40 m );
- съхраняваният продукт е силно летлив;
- продуктът се съхранява при повишена температура;
- натоварването от сняг е много голямо
- ветровото натоварване е с големи стойности.

 Укрепването на единичната мембрана може да се извърши основно по два начина:
    а) чрез поставяне на допълнителни ребра върху мембраната
    б) чрез поставяне на допълнителни понтони