Cylindrical steel tanks


СТОМАНЕНИ НАДЗЕМНИ ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

 

Видове резервоари

Закоравяване на мембраната на еднопалубни плаващи покриви

Монтаж на резервоари

Повреди по резервоарите

Обследване на резервоарите

Реализирани проекти на резервоари

Характерни чертежи на резервоари

Публикации

За автора на страницатаНачало


ЗАКОРАВЯВАНЕ НА МЕМБРАНАТА С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОНТОНИ


Това е друг способ за премахване на деформациите по мембраната на еднопалубни плаващи покриви. Той може да се използва в комбинация със закоравяващи ребра за осигуряване на допълнителна стабилност на покрива.
При монтиране на допълнителни понтони върху покрива е необходимо да се обърне внимание върху повишеното газене на плаващия покрив.
Този метод на укрепване на мембраната е приложим само когато имаме запас от плаваемост.
Новите стоманени тела се оставят празни. Тогава те се оформят като понтони, които осигуряват допълнителна плаваемост на покрива. За да се осигури необходимата тежест, тези допълнителни конструкции могат да се изпълняват като дебелостенни.
Може да се отбележи, че поставянето на допълнителни понтони върху мембраната има следните предимства, в сравнение с поставянето на закоравяващи ребра:
- понижен разход на метал;
- допълнителните понтони осигуряват допълнителна плаваемост на покрива, в случай на пробив в мембраната или неработещ водослив;
- понижена дължина на заваръчните шевове.

поставяне на понтон в центъра на мембраната

Floating roof with central pontoon
Еднопалубен плаващ покрив с понтон в средата

Предимства:
- поради повишеното провисване на мембраната тя се изпъва;
- поради повишения наклон от натоварване в центъра се подобрява оттичането на попадналата отгоре вода;
- значително се намаляват преместванията и вибрациите от вятър;
- не са необходими толкова много заваръчни шевове, както при закоравяващите ребра.

Недостатъци:
- поради поставянето на понтон в центъра на покрива, той съвпада или е много близко до дренажа. Необходим е по-сложен и трудоемък детайл за осигуряване безпрепятствено оттичане на водата;
- увеличава се газенето на плаващия покрив;
- увеличават се усилията в покривната мембрана, понтоните и носещите стойки;
- възможно е издуване на мембраната между периферния и централния понтон като балон, ако тя не е допълнително вкоравена с ребра.

поставяне на понтони равномерно върху мембраната

Many pontoons above the membrane
Множество понтони върху мембраната (The Hendrix Group)

Предимства:
- мембраната се изпъва поради повишеното натоварване, респективно провисване, на мембраната;
- подобрява се оттичането на попадналата отгоре вода;
- намаляват се преместванията и вибрациите от вятър;
- натоварването от понтоните е равномерно разпределено върху цялата мембрана, което възпрепятства надуването и като балон от парите на течността.

Недостатъци:
- увеличава се газенето на плаващия покрив;
- увеличават се усилията в покривната мембрана, понтоните и носещите стойки;
- повишен е броят на заваръчните шевове;
- увеличен е разходът на метал спрямо един понтон в центъра на мембраната.

От експлоатационна гледна точка, това решение е по-добро, с понижени отклонения на мембраната от проектната и форма.